NaslovnaReklamacija

  *Kako bi reklamacijski zapisnik bio uspješno popunjen, potrebno je popuniti sva prikazana polja.

  Odaberite datum:

  Pošiljatelj

  Ime i Prezime/Pravno lice

  Adresa

  Grad

  Poštanski broj

  Telefon

  Email

  Primatelj

  Ime i Prezime/Pravno lice

  Adresa

  Grad

  Poštanski broj

  Telefon

  Email

  Kod pošiljke

  Razlog ispunjavanja obrasca

  Odaberite razlog ispunjavanja obrasca:

  Datum preuzimanja:

  Broj koleta

  Težina pošiljke

  Sadržaj pošiljke

  Vrijednost pošiljke

  Opisati oštećenje

  Dodatno osiguranje

  Podaci o oštećenom

  Ime i Prezime/Pravno lice

  Datum:

  Broj telefona

  Adresa

  Dodatne informacije o reklamaciji korisnika nalaze se u Općim uvjetima Operatera kako slijedi:
  Član 23 , stav 1 je definiran u slučaju korištenja od strane pošiljatelja
  Član 23 , stav 2 je definiran u slučaju korištenja od strane primatelja